Sensommer

Norge har en aldrende befolkning. Den dramatiske demografiske endring er en av de største utfordringer for samfunnet. Om 30 år har vi dobbelt så mange over 67 år som vi har i dag. Norge trenger som følge av dette nye boformer og staten har gitt gode tilskuddsordninger for å sette fart i prosessen. Boformer som gjør at den aldrende befolkning i størst mulig grad kan ta vare på seg selv så lenge som mulig, gir store økonomiske gevinster.

For å lykkes med dette tror Fortus en må bygge boliger som gir en høy livskvalitet. I tillegg til egenverdien med et godt liv for de eldre, gjør livskvalitet at beboerne holder seg friske og klarer seg med mindre hjelp. Nye generasjoner seniorer kommer til leve livet som gammel annerledes enn foregående generasjoner, vi tror The Rolling Stones generasjonen kommer til å bidra til en rivende utvikling i boformer for seniorer.

Fortus har som ambisjon om å være ledende innen utvikling av omsorgsboliger og har utarbeidet et unikt konsept og en gjennomføringsmodell for  utvikling av denne type boliger.

Omsorgsbygg gjøres i samarbeide med Wilhelmsen Wilhelmsen

Ønsker du mer informasjon når
prosjektet kommer for salg i markedet?

Ta kontakt!