Norwegian Outlet

Norwegian Outlet er Norges første og eneste outlet village, og åpnet i juni 2010. Norwegian Outlet består ca 45 butikker som i hovedsak er merkevarebutikker innen klær og sko. Inspirasjon til konsept og ide kom fra lignede konsepter med stor suksess i USA og Europa. Fortus har vært hovedansvarlig for hele utvikling og etableringsprosessen fra tomtekjøp i 2007, til regulering, konsept og arkitektur, finansiering, byggeprosess, utleie, etablering og drift av driftsorganisasjon.

Norwegian Outlet har hatt en svært god utvikling med en vekst i omsetning på ca 25% i 2012 og 21% i 2013. Senteret har så godt som hele tiden vært 100% utleid og det jobbes for tiden med en fase II.

Glastad Farsund har vært samarbeidspartner i prosjektet.

www.norwegianoutlet.no

Ønsker du mer informasjon når
prosjektet kommer for salg i markedet?

Ta kontakt!