Aktuelt

Meca blir leietaker på Rosersport!

Det er inngått leieavtale med Meca Sweden AB og Rosersport AB (tidligere Rosersberg Handelspark AB) om leie av et nytt verksted på 830 m2 for biler og lastebiler. Prosjektet blir det første Meca + konseptet som bygges. Det forventes byggestart i februar 2015 og overlevering til leietaker i august. Dette prosjektet vi styrke Rosersport som trafikkservice cluster hvor det per dd består av Preem bensinstasjon og en Burger King. Foruten Meca er vi i prosess med inngåelse av leiekontrakter til et Food service bygg hvor det forventes byggestart til våren.